Přijmeme atestovaného oftalmologa / oftalmoložku s odbornou způsobilostí na hlavní nebo zkrácený pracovní poměr. Přijmeme na hlavní pracovní poměr všeobecnou / praktickou sestru / bratra. Více informací na tel: 777 963 391.

Lékaři Neurologie

Prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc.

Po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy působila postupně jako sekundářka, asistentka, odborná asistentka a po dlouhá léta pak jako přednostka neurologické kliniky v Praze-Motole. V poslední době působila jako ambulantní neurolog v nemocnici sv. Alžběty v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájila na téma „Elektrofyziologická studie cílených fixačních horizontálních pohybů očních", habilitační práci na téma “Fyziologie a patologie očních pohybů“, následovala doktorská disertační práce „Příspěvek k diagnostice poruch zrakové části vestibulookulárního reflexního okruhu“. V roce 1980 byla jmenována profesorkou neurologie. Více než 20 let se věnovala výuce mediků. Napsala 175 vědeckých publikací, byla řešitelkou řady výzkumných úkolů státního, resortního i fakultního rozsahu. Je mj. členkou Čs. neurologické společnosti a členkou ediční rady Journal of Vestibular Research. Absolvovala dlouhodobé pobyty na univerzitách v USA a v SRN. Organizovala řadu multicentrických, převážně farmakologických studií, týkajících se léčby cévních mozkových příhod, spastických syndromů, roztroušené sklerózy mozkomíšní, závratí centrálního i periferního původu, aj. Získala cenu Presidia Čs. Lékařské společnosti J.E. Purkyně za vestibulologické práce a cenu Čs. neurologické společnosti za monografii „The influence of sport´s load on central nervous system“.

MUDr. Ludmila Kadlecová

Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy absolvovala v letech 1959-1965. Atestaci I. stupně vykonala v r. 1971, II. stupně v r. 1981. Do roku 1972 pracovala jako sekundární lékař neurologického oddělení. Do roku 1979 jako ambulantní neurolog a v letech 1979-1995 jako zástupce primáře neurologického oddělení. V letech 1995-2007 vykonávala soukromou praxi. V rámci oboru neurologie je orientována na záchvatové onemocnění, zvláště migrény a epilepsie.

MUDr. Marcela Valachovičová

V roce 2005 ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2005 pracovala jako lékařka na Neurologické kliniceLF UP v Olomouci a Oddělení Urgentního příjmu v Olomouci, kde získala zkušenosti zejména s diagnostikou a léčbou neurodegenerativních onemocnění a s akutní neurologií. Specializovanou způsobilost v oboru neurologie získala v roce 2010. Pracuje jako neurolog v Insitutu neuropsychiatrické péče v Praze. Kromě jiných se účastní řady odborných kurzů myoskeletální medicíny a duplexní neurosonografie. Na neurologické ambulanci kliniky JL pracuje od r.2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu cévních onemocnění mozku, bolestí hlavy a diferenciální diagnostiku závratí.

 

 

 

Ordinační hodiny:

PO      7:00-13:00

ÚT      7:00-18:00

ST      7:00-18:00

ČT      7:00-18:00

PÁ      7:00-12:00

Poslední pacient bude přijat maximálně 30 minut před koncem provozní doby ordinace.

Kontakt:

Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
Praha – Stodůlky
158 00

+420 296 186 116

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky
Telefoní číslo
296 186 111 nebo 848 800 800 
Email
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.