Vážení pacienti, žádáme vás, abyste si vždy při vstupu na jednotlivá oddělení, umyli ruce mýdlem, které je na každém WC a následně použili dezinfekci na ruce, která se nachází v každém patře kliniky.  Děkujeme za pochopení. Děkujeme touto cestou paní Ingrid Koubkové a společnosti Swim & Relax, za dodáni ochranných celoobličejových masek pro naše lékaře.

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Lékaři

MUDr. Martin Kynčl

1994 ukončil studia na 2.lékařské fakultě UK v Praze , v roce 1997 složil 1.atestaci a v roce 2001 atestaci 2.stupně z radiodiagnostiky. Od 1994 dosud pracuje na Klinice zobrazovacích metod v Motole jako asistent 2.lékařské fakulty UK. V roce 1997 byl ¾ roku na stáži v Paříži se zaměřením na pediatrickou neuroradiologii, v dalších letech se účastnil postgraduálních kurzů na Slovensku, ve Francii, v Dánsku a Rakousku. V roce 2002 absolvoval kurz MRI v oboru kardio v Basileji ve Švýcarsku. Od 2003 vyjíždí na krátkodobé pobyty jako konzultant v oboru pediatrická radiologie a neuroradiologie na univerzitní nemocnici ve Švédsku. Je členem České neuroradiologické společnosti, Švédské neuroradiologické společnosti a Evropské radiologické společnosti.

      

MUDr. Marcela Dvořáková

Studium na 3. LF UK v Praze ukončila v roce 1996. Atestaci 1.stupně z radiodiagnostiky složila v roce 1999, atestaci 2. stupně v roce 2002. Od roku 1996 pracuje na Klinice zobrazovacích metod FN v Motole, věnuje se zejména pediatrické radiodiagnostice.

 

MUDr. Ivana Krótká

Studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové ukončila v roce 1997. Atestaci 1.stupně z radiodiagnostiky složila v roce 2000, atestaci 2. stupně v roce 2004. Od roku 1997 do roku 2001 pracovala na Radiodiagnostické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, od roku 2001 pracovala na Klinice zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Motole. V současné době opět působí  na Radiodiagnostické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Specializuje se zejména na diagnostiku poruch muskuloskeletálního systému a neuroradiologii.

 

MUDr. Ivan Kolář 

Studium na Lékařské fakultě UJEP, nyní Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1987. Atestaci 1.stupně z radiodiagnostiky složil v roce 1994, atestaci 2. stupně v roce 1998. Po zkušenostech z několika okresních nemocnic pracuje od roku 1996 dosud na Klinice zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Motole. Současně je vedoucím lékařem magnetické rezonance Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Je členem České radiologické společnosti a Evropské společnosti pro magnetickou rezonanci v medicíně a biologii.

 

MUDr. Nora Profantová

V roce 2005 ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2006 pracuje jako lékařka na oddělení radiodiagnostiky UVN v Praze. V roce 2010 zahájila doktorské studium na 2. LF UK v oboru Zobrazovací metody v lékařství a v roce 2012 složila atestaci z radiodiagnostiky. Od roku 2012 úspešně absolvovala několik kurzů v rámci přípravy na Evropskou neuroradiologickou atestaci. Specializuje se na neuroradiologii a kardio diagnostiku. Absolvovala několik postgraduálních kurzů v USA, Holandsku, Řecku, Turecku a na Slovensku.

 

MUDr. Tomáš Belšan, CSc.

V roce 1990 nastoupil na Radiodiagnostickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v letech 1997 - 2004 působil na Klinice zobrazovacích metod FN Motol. Opakovaně působí jako neuroradiolog v Univerzitní nemocnici ve švédském Umeå. Od roku 2005 pracuje na Radiodiagnostickém oddělení ÚVN v Praze, nyní ve funkci primáře. Věnuje se především neuroradiologii, intervenční radiologii, diagnostice pohybového aparátu, diagnostice v gynekologii a gastroenterologii. Je externím učitelem na I. i II. lékařské fakultě UK Praha.

 

MUDr. Jitka Návratová 

Po absolvování na lékařské fakultě UP v Olomouci v roce 1993 nastoupila na radiologické oddělení Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava. Atestaci I. stupně složila v roce 1998 a v roce 2003 pak atestaci II.stupně. V roce 2014 se stala vedoucím lékařem pracoviště MR, kde působí dodnes. Je členkou Radiologické společnosti ČLS JEP, ESR a specializuje se především na diagnostiku postižení muskuloskel. systému a neuroradiologii. 

  

MUDr. Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D 

Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství na UK v Praze v roce 2000 absolvoval v roce 2008 Diagnostickou radiologii na Lékařské fakultě v Hradci Králové (Ph.D.). Od roku 2007 do roku 2014 pracoval jako vedoucí lékař oddělení MR ve FN Hradec Králové.

 

MUDr. Blanka Prosová

Po ukončení studia na 2. Lékařské fakultě UK nastoupila v roce 1994 na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol, kde na zkrácený úvazek působí dosud. Atestaci I. st. složila v roce 1997 a v r. 2008 získala specializovanou způsobilost v oboru radiodiagnostika. Absolvovala postgraduální kurzy v Rakousku, Anglii a na Slovensku. Bylo jí udělenou stipendium francouzské vlády pro 5 ti týdenní studijní pobyt v Hospital Necker v Paříži, se zaměřením na MR diagnostiku. Specializuje se na zobrazování muskuloskeletálního aparátu magnetickou rezonancí i sonograficky, dále na pediatrickou radiodiagnostiku, včetně prenatální MR. 

 

MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D  

Dosažené vzdělání: 1995 - 1.lékařská fakulta UK v Praze, obor všeobecného lékařství, 2004 - Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, 1998 - 1. atestace v oboru RDG, 2003 - 2. atestace v oboru RDG, 2010 - PhD., v oboru RDG. Zahraniční stáže: Consultant radiologist providing teleradiology service from the Birmingham office, 4 Ways Healthcare , (later Care UK), 4 Ways Healthcare Limited 7, Marchmont Gate, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7BF, UK, MRI whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting,CT whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting, Nov-Dec. 2008, Consultant radiologist providing teleradiology service from the Edimborough office, Expert Eye Ltd., Phase Three Complex, Scolocate, The Clocktower Estate, South Gyle Crescent, Edinburgh, EH12 9LB, Expert Eye, Edimborough, MRI neuro, musculosceletal reporting, Sept-Oct 2009 Consultant radiologist in the NHS WWGH West Wales General Hospital, Dyfed, West Wales General Hospital, Carmarthen, SA31 2AF, MRI whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting, CT whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting, Plain films, IVU, BAE, US reporting, MDT meetings.

 

Ordinační hodiny:

PO    7:00-20:00
ÚT   7:00-20:00
ST   7:00-20:00
ČT   7:00-20:00
PÁ    7:00-20:00
SO   8:00-16:30
NE   8:00-16:30

 

Pacienti se mohou telefonicky objednávat od 8 do 14 hodin

 

 

Kontakt:

Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
Praha – Stodůlky
158 00

objednavky@klinikajl-mr.cz
+420 725 058 171

+420 724 393 121

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky