Sonografie

Současné odborné zaměření: Klasická diagnostická radiologie. Sonografie všech dostupných insonovatelných orgánů v B modu. Barevné mapování a analýza křivek spektrálního zobrazení v dopplerovském modu, v průběhu sonograficky dostupného tepenného i venozního řečiště v B modu.

Příprava k vyšetření

Příprava k vyšetření hor. břicha

Večeře před vyšetřením lehká, dopoledne v den vyšetření lačný, tekutiny neomezeně - bez sycení kysličníkem uhličitým.

Vyšetření dol. břicha

Lehká večeře před vyšetřením, dopoledne v den vyšetření lačný, nejlépe po stolici, tekutiny neomezeně - bez sycení kysličníkem uhličitým, s mírným pocitem na nutnost močení.

Dopplerovské vyšetření cév

Bez zvl. přípravy, pouze u vyšetření renál. arterií dopoledne lačný, obdobně jako u vyšetření hor. břicha.

Vyšetření močového měchýře

Není třeba být na lačno. Pití ideálně s sebou. K vyšetření je potřeba mít plný močový měchýř.

Ceník služeb

Zdravotní péči pro osoby nekryté z veřejného zdravotního pojištění účtujeme dle Seznamu výkonů. Pro pacienty mimo EU účtujeme 4 Kč/bod.

výpis ze zdravotní dokumentace ( vyžádaná pacientem) 200 Kč
kopie zdravotní dokumentace ( vyžádaná pacientem) 5 Kč/stránka