Počítačová (výpočetní) tomografie

Ke dni 26.2.2018 byl ukončen provoz pracoviště CT (výpočetní tomografie) na Klinice JL.

Příprava na CT vyšetření u pacientů s diabetem, kteří užívající metforminová perorální antidiabetika: metformin, adimet, avandamet, competact,diaphage, eucreas, glibomet, glucovance, gluformin, glucophage, janumet, langerin, metfirex, metfogamma, normaglyc, siofor, stadamet atp.

Při předpokládaném použití kontrastní látky je nutné tyto léky vysadit a pacienty ev. převést na inzulín. Vysazení léku je vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem na 24 hodin před a 24 hodin po aplikaci kontrastní látky do žíly z důvodu možného poškození ledvin. Velmi důležitá je hydratace pacienta po CT vyšetření!