Specializace

Pracoviště se specializuje na diagnostiku a léčbu očních nemocí hlavně dospělého věku. Přístrojové vybavení a personální obsazení umožňuje časnou diagnostiku glaukomu, sítnicových i neurogenních poruch pomocí nejmodernějších postupů. Výborných výsledků dosahuje v mikrochirurgických operacích jak předního tak zadního segmentů oka, ale například spojivky, rohovky, všech druhů glaukomů, katarakty s použitím nejmodernějších implantačních materiálů, nyní s použitím nejmodernějšího přístroje Infiniti (USA), sklivce a sítnice. Všechny operace se provádějí ambulantně. Oddělení spolupracuje se všemi klinikami i odděleními doma i v zahraničí. Podílí se na klinickém hodnocení nových léčebných přípravků v rámci mezinárodního projektu organizovaného firmou Servier a firmou Pfizer, i klinického hodnocení nových implantátů, nástrojů a přístrojů pro oftalmologii v rámci Ministerstva zdravotnictví. S firmou Alcon spolupracuje při výuce mikrochirurgie, diagnostiky a léčby očních nemocí, s firmou CMI při perimetrických kurzech. Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na oblast léčby věkem podmíněné makulární degenerace (grant IGA MZd) a na problematiku časné diagnostiky glaukomů. V roce 2002 získalo pracoviště od České lékařské komory akreditaci k pořádání doškolovacích kurzů pro lékaře oftalmology. Těchto kurzů ročně proběhne 8-10.

Pacienti se k vyšetření objednávají (viz kontakty). Akutní případy jsou ošetřeny mezi 7-9 hodinou. Oddělení je ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami, uvedenými na stránce Smluvní pojišťovny.