Neurologie

Specializace

  • Na neurologické ambulanci zajišťujeme diagnostiku a léčbu centrálních i periferních poruch nervové soustavy.
  • Úzce spolupracujeme s ostatními specializovanými pracovišti.
  • Pacienty kontinuálně sledujeme a vyhodnocujeme efektivitu léčby.

Ceník služeb

Zdravotní péči pro osoby nekryté z veřejného zdravotního pojištění účtujeme dle Seznamu výkonů.

Pro pacienty mimo EU účtujeme 4 Kč/bod.

výpis ze zdravotní dokumentace (vyžádaná pacientem) 200,-
kopie zdravotní dokumentace (vyžádaná pacientem) 5,-/stránka