Specializace

Pacienti jsou k vyšetření objednáváni odbornými specialisty a na vyšetření přichází se žádankou. MR vyšetření je určeno hlavně pro odbornosti neurologie, neurochirurgie, ortopedie a onkologie. K MR vyšetření je vhodné dodat předcházející obrazovou i písemnou dokumentaci týkající se vyšetřované oblasti (CT, RTG, UZ apod.).


MR enterografie:

  • vyšetření tenkého střeva (např. u morbus Crohn)
  • nutností je speciální dietní příprava na toto vyšetření

MR mozku a krku:

  • nádorová onemocnění, zánětlivá onemocnění - zvláště pak demyelinizační onemocnění bílé hmoty (roztroušená skleróza), epilepsie, cévní onemocnění (malformace, ischemie, aneuryzmata), neurodegenerativní onemocnění, vrozené vady, hydrocefalus, bolesti hlavy, psychické změny, včetně psychotických onemocnění, onemocnění hypofýzy a mozkových nervů, následky úrazů hlavy, zvláště se zaměřením na difusní axonální poranění a rozpadové produkty hemoglobinu (ferritin a hemosiderin), ORL indikací (tu slinných žláz, orofaryngu)

MR páteře:

  • degenerativní onemocnění (ploténky, vazy, mícha, míšní nervy), metoda volby u nádorových a zánětlivých onemocnění míchy, spinální traumata

MR muskuloskeletálního aparátu:

  • vyšetření ramenního, kolenního, kyčelního, zápěstního, hlezenného kloubu, dále malých kloubů, jako jsou klouby ruky, TM klouby. MR je suverénní vyšetřovací metoda při vyšetření menisků, vazů, chrupavek, svalů, průkaz infekcí kostní tkáně (osteomyelitida) a nádorů (metastázy do kostí a kloubů).

MR v břišní a pánevní oblasti:

  • cholangiopankreatografie - tzv. MRCP (neinvazivní obdoba ERCP), dif.dg. tumorů ledvin, staging CA děložního čípku a endometria, staging CA rektosigmatu, prostaty.

  • Sledování onkologických pacientů – v návaznosti na PET-CT pomocí DWIBS (IR EPI)- pro vyhledávání metastáz.

Fetální a neonatální MR zobrazování:

  • MR zobrazování plodů a novorozenců se používá jako doplňkový diagnostický nástroj k sonografii, výhodou je absence ionizujícího záření

MR placenty