Přístrojové vybavení

Od února 2009 máme na našem pracovišti skener Philips Achieva TX série od firmy Philips se silou magnetického pole 3 Tesla.

Skener, vyznačující se "MultiTransmit" technologií, která automaticky nastavuje signál RF na konkrétního pacienta – na konkrétní anatomii, zlepšuje tím kvalitu získaného obrazu, nabízí vyšší rychlost skenování čímž je samozřejmě i pohodlnější pro pacienta. Fáze a průběh všech zdrojů RF je automaticky upraveno –optimalizováno. SAR limity mohou být sníženy. Délka 1,57 m, vnitřní světlost tunelu je 60 cm, velikost pole – FOV 50 cm, maximální hmotnost pacienta až 250 kg. Quasar Dual - gradientový systém. Ambient Experience pro zpříjemnění pobytu pacienta ve vyšetřovně za pomoci světelných efektů a zvuků. Přívod čerstvého vzduchu, dvousměrná komunikace (mezi pacientem a obsluhujícím personálem), relaxační poslech hudby.

Kromě základních vyšetření, jako je vyšetření mozku, páteře, pohybového aparátu, vyšetření ledvin a malé pánve, jsme schopni provádět v opodstatněných případech nejnáročnější vyšetření mozku, např. funkční vyšetření mozku (fMRI Esys), protonovou spektroskopii (jednovoxelovou, vícevoxelovou a vícerezovou,chemické mapy), zpracování DTI sekvencí s vysokým rozlišením a vizualizací traktu bílé hmoty ve 3D–fiber tracking (program pro sledování nervových svazku).