Příprava a kontraindikace k MR vyšetření

Co vzít s sebou na vyšetření:

Řádně vyplněnou žádanku na vyšetření, kde jsou uvedena osobní data pacienta, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením. Průvodka musí být vyplněna čitelně a nesmí na ní chybět jméno, podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance. K MR vyšetření je vhodné vždy dodat předcházející obrazovou i písemnou dokumentaci týkající se vyšetřované oblasti (CT, MR, RTG, UZ apod.). Případně požádat v jiné nemocnici, kde byla obrazová dokumentace pořízena o její digitální zaslání mezinemocniční sítí ePACS či Redimed. K vyšetření je vždy zapotřebí i platná kartička pojištěnce.

U zdravotně hendikepovaných nemocných je vítán doprovod další osoby, která je doprovodí na pracoviště a postará se o ně po vyšetření. U dětí je nutná přítomnost jednoho z rodičů. Na našem pracovišti neprovádíme MR vyšetření v celkové anestezii.

K vyšetření MR většinou není nutná žádná speciální příprava. K vyšetření mozku a obličejové části (vedlejší dutiny nosní, očnice, atd.) přicházejte bez nalíčení, bez řasenek, make-upu, pudrů, vlasových gelů, laků apod. Výjimkou je MR vyšetření břicha a pánve, kdy pacient lační minimálně 2 hodiny před vyšetřením. Speciální dietní příprava je zapotřebí před vyšetřením MR enterografie.

MR enterografie je cílené vyšetření tenkého střeva na magnetické rezonanci, které provádíme ambulantně. Důvod vyšetření, Vám byl sdělen indikujícím lékařem při návrhu vyšetření. Enterografii odmítáme provádět dříve než 7 dní od provedené kolonoskopie.
Příprava na vyšetření MR enterografie

Kontraindikace:

Nelze vyšetřit pacienty, kteří mají zavedený kardiostimulátor, srdeční defibrilátor, kochleární protézu! Velmi obezřetně je třeba postupovat u pacientů s umělou srdeční chlopní. Zvláštní pozornost věnujeme lidem po haváriích a úrazech, kterým se mohl dostat do těla kovový materiál, zvláště je nutné upozornit na kovovou střepinu v oku!

Určitá omezení dále platí u pacientů s umělými klouby, kovovými dlahami, kovovými svorkami, kaválním filtrem, apod., kdy vyžadujeme certifikát výrobce o MR kompatibilitě s přístrojem o síle 3 Tesla nebo potvrdit indikujícím lékařem speciální formulář.