Magnetická rezonance

Rezervace termínu na magnetické rezonanci

Pokud se Vám nepodaří objednat telefonicky, lze nás kontaktovat mailem na adrese: mr@klinikajl.cz

Na tuto adresu zašlete prosím kopii/sken žádanky a uveďte na sebe telefonické spojení, naši pracovníci Vás budou kontaktovat, děkujeme.

Vyšetřovaný se dostaví minimálně 15 minut před časem objednání. Prosíme pacienty, aby dodržovali dohodnuté termíny objednaných vyšetření. Nedostavíte-­li se v určeném termínu na vyšetření, bez řádné omluvy (minimálně 48 hodin před stanoveným datem), upozorňujeme, že Vám nebudeme moci nabídnout náhradní termín. Děkujeme za pochopení.

Obvyklá doba vyšetření je 20-45 minut. Čas objednání je orientační, přednost mají akutní pacienti. Odesílající / indikující lékař je zodpovědný za poučení pacienta a řádné vyplnění žádanky, bez řádně vyplněné žádanky nebude pacient vyšetřen. Prosím používejte náš formulář MR žádanky, jiný poukaz nemusí být akceptován (uznáváme žádanky FNM a NNH).