Kožní ordinace

Specializace

Provádíme odstraňování nejrůznějších lézí na kůži, např. hemangiomů, stopkatých i přisedlých fibromů, stařeckých keratóz, solárních pigmentací dětských bradavic apod., a to buď prostým seškrábnutím nebo vyškrábnutím v lokální anestezii, či pomocí elektrokauteru nebo použitím nízkých teplot, tzv. krylizací tekutým dusíkem nebo sněhem kyseliny uhličité.

Máme stanoven pravidelný operační program, kde provádíme operační zákroky, odstranění nejčastěji pigmentových znamének, nádorů a přednádorových stavů s následným histologickým vyšetřením, které je k dispozici již během týdne.

V rámci operačních zákroků provádíme probatorní biopsie (odebrání kousku tkáně pro diagnostické účely). Před zákroky používáme velmi účinná injekční anestetika, která zaručují naprostou bezbolestnost. U dětí můžeme, v některých případech, použít lokální anestetikum v podobě krému.

Kromě péče o dospělé, zajišťujeme veškerou péči i o dětské pacienty. Nejčastější kožní diagnózou dětí je atopický ekzém, který postihuje stále větší počet dětí. Dá se říci, že se ve většině případů daří provést dítě nejhoršími obdobími ekzému, to ale za podmínek spolupráce celé rodiny, někdy i školy.

Máme smlouvu se všemi pojišťovnami, péče je tedy hrazena ze zdravotního pojištění. V případech zákroků z kosmetické indikace, jsou výkony hrazeny přímou platbou pacientem dle ceníku, který je k dispozici u lékaře.

Fotogalerie