Interna

Specializace

V rámci interní části ACHK zajišťujeme léčbu a vyšetření formou komplexního, základního interního vyšetření pro event. potřebná specializovaná odborná vyšetření. Provádíme komplexní předoperační vyšetření.

Ceník služeb

Zdravotní péči pro osoby nekryté z veřejného zdravotního pojištění účtujeme dle Seznamu výkonů. Pro pacienty mimo EU účtujeme 4 Kč/bod.

výpis ze zdravotní dokumentace (vyžádaná pacientem) 200 Kč
kopie zdravotní dokumentace (vyžádaná pacientem) 5 Kč/stránka