Klinika Jana Leštáka

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu s největšími zdravotními pojišťovnami (VZP, VOZP, OZP, ZPMVCR a dalšími).

Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDR. Janem Leštákem již v roce 1995 na poliklinice Lípa Centrum. Postupně se nabídka služeb poskytovaných očním oddělením rozrůstala a pracoviště se stalo prvním oddělením v ČR, které provádělo ambulantně nitrooční operace na předním segmentu oka. Později byly výkony oční kliniky rozšířeny i na operace zadního segmentu oka. Oční klinika poskytuje také konziliární služby očním klinikám fakultních nemocnic a v roce 2006 jí byla udělena Akreditace ke školení v předatestační přípravě MZ.

V roce 2007 se Klinika JL rozrostla o další odborné ambulance, které navazují službami na oční kliniku. Odborníci s nejvyšším vzděláním zde pracují v oborech neurologie, ORL, stomatologie, interny, endokrinologie, diabetologie, alergologie, kardiologie, gynekologie a kožního lékařství.

Klinika JL provozuje také pracoviště zobrazovacích metod - oddělení magnetické rezonance a výpočetní tomografie (CT).

Cílem naší kliniky je poskytnout klientům péči na co nejvyšší možné úrovni se zachováním osobního přístupu k pacientovi.

Novinky a události

Ocenění

Velmi milou zprávou je ocenění prvním místem za nejlepší otištěnou práci v roce 2015, které udělil časopis České a slovenské oftamologie. Celý článek 

Archív zpráv